Uczestnicy DROGOWSKAZU uczestniczą w warsztatach z prawnikiem

7 października 2013

Image
"Warsztaty społeczno – prawne"  są kolejną formą wsparcia, jaką projekt przewiduje dla swoich beneficjentów…

 Uczestnicy projeku pn. "DROGOWSKAZ – Aktywizacja społęczno – zawodowa osób niepełnosprawnych" realizują obecnie  "Warsztaty prawno – społeczne".

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z kwestiami związanymi z prawem pracy, zagadnieniami rynku pracy, mieszkalnictwa, pomocy socjalnej oraz problemów rodzinnych.
Podczas zajęć uczestnicy projektu mają możliwośc poruszyć kwestie ważne dla siebie, które mogły posłużyć jako przykład dla innych osób. Pamiętajmy, że celem każdej formy wsparcia jest nie tylko wzbogacenie  zakresu wiedzy ale także wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc przez uczestników.

Warsztaty rozpoczęły się dnia 2 października. Łączny wymiar zajęć to 20 godzin (4 dni)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego