Pierwsze zajęcia dla CYKLU III zakończone!

2 października 2013

Image
Nowi uczetsnicy projektu "DROGOWSKAZ – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawncyh"  zakończyli wstępne warsztaty…

Uczetsnicy ukończyli 3 dniowe warsztaty z zakresu poradnictwa zawodoweg. Była to pierwsza z wielu form wsparcia, z jakich beneficjenci będą mogli skorzystać. Przed nimi jeszcze kilka zajęć warsztatowych oraz szkolenie zawodowe i staż. 

Ponadto każdy z uczestników odbędzie indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, psychologiem oraz lekarzem medycyny, którzy mają stwierdzić zdolność uczestników do udziału  w szkoleniach oraz kwalifikowalność do poszczególnych form wsparcia. 

Projekct współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.