Upowszechnianie

14 października 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki na dotychczasowym etapie realizacji projektu przebiegało zgodnie z założeniami.

  • w trakcie spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych przekazywaliśmy informacje na temat niniejszego projektu, a w szczególności celów jakie mamy do osiągnięcia, innowacji zastosowanej w ramach projektu, rodzaju realizowanych działań, osiąganych rezultatów, napotykanych problemów i utrudnień oraz źródeł finansowania projektu. W/w spotkania odbywały się zarówno na terenie województwa łódzkiego przy okazji realizacji niniejszego projektu, ale również na terenie innych województw. Jeśli chodzi o spotkania dotyczące projektu „PI Aktywni seniorzy” to przykładem może być spotkanie w Fundacji Inkubator z Łodzi. Fundacja Inkubator obecnie rozpoczęła (od 10.2013r.) realizację projektu „Własny biznes dla 50+” realizowanego w ramach działania 6.2 POKL. Projekt zakłada przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności (dotacje do 30 tys. zł). Uczestnicy, którzy sprawdzili się w roli przedsiębiorcy w ramach projektu „PI Aktywni seniorzy” będą mieli szansę założenia własnej firmy w ramach projektu realizowanego przez Fundację Inkubator.
  • w ramach działań upowszechniających na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa.
  • na stronie internetowej: www.fundacja.ekspert-kujawy.pl zamieszczony został raport z badań końcowych. 
  • na stronie internetowej: www.ngo.pl, zamieszczone zostały informacje/zaproszenia na organizowane w ramach projektu „drzwi otwarte”, organizowane w siedzibach trzech Inkubatorów.
  • na stronie internetowej: www.spoldzielnia-promyknadziei.pl,  zamieszczona została informacja, dotycząca zaangażowania się Spółdzielni Socjalnej PROMYK NADZIEI z Opoczna w realizowany projekt innowacyjny „PI Aktywni Seniorzy” oraz upowszechniane są informacje dot. prowadzonego Inkubatora Aktywności Zawodowej Seniorów. 
  • w Tygodniku Opoczyńskim „TOP” ukazał się artykuł dotyczący prowadzonych działań upowszechniających (http://www.opocznotop.pl/artykul,Rozwiazanie_dla_bezrobotnych,11807.html): 
  • przedstawicielka w. w. spółdzielni – Pani Kazimiera Frączak, odpowiedzialna za prowadzenie IAZS w Opocznie udzieliła wywiadu telewizyjnego dla TVP Łódź w programie KAPITALNE MOŻLIWOŚCI DOBRE PRAKTYKI.
  • w radio Ziemi Wieluńskiej także ukazywały się informacje promujące i upowszechniające innowacje wypracowane w ramach projektu: www.radiozw.com.pl:
  • sukcesywnie informacje ukazywały się także w wieruszowskiej prasie, np. w gazecie „Łącznik”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego