Coaching.

3 lipca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
Do głównych zadań coachów zatrudnionych w ramach niniejszego projektu należy:

 • poszukiwanie zleceń w Internecie, prasie, urzędzie pracy i bezpośrednio u pracodawców (w tym samodzielna praca coacha);
 • spotkania indywidualne z uczestnikami projektu, podczas których przedstawiane są oferty pozyskane jako zlecenia i pomoc w wyborze działania adekwatnego do uczestnika (uwzględniającego sytuację osobistą, stan zdrowia, sytuację prawną);
 •  sporządzanie umów pomiędzy IAZS – uczestnikiem projektu – zleceniodawcą;
 • nadzorowanie zleceń w trakcie ich wykonywania przez uczestników,
 • nadzorowanie kwestii rozliczeniowych pomiędzy zleceniodawcą, inkubatorem a uczestnikiem projektu.
 • motywowanie uczestników do pracy samodzielnej;
 • pomoc w opracowywaniu strategii promocyjnej związanej z zapoznaniem potencjalnych klientów z umiejętnościami i ofertą samego uczestnika (przygotowanie ulotek, pomoc w ich dystrybucji); 
 • pomoc w przygotowaniu wymaganych przez pracodawców dokumentów aplikacyjnych (cv. lm) i pomoc w ich przekazywaniu;
 • pomoc w redagowaniu materiałów zamieszczanych na stronach internetowych i bezpłatnych artykułach w lokalnej prasie i na lokalnych portalach
 • poszukiwanie projektów grantodawczych, informowanie o nich uczestników, pomoc w dopełnieniu wymogów formalnych. 
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego