Model Inkubatora

17 lipca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
Na jakiej zasadzie może  działać firma założona w IAZS?

Firma działająca w ramach IAZS korzystać z osobowości prawnej użyczonej jej przez podmiot prowadzący Inkubator, przez co stanowi niejako jej odrębną komórkę. Wpływa to na zwiększenie wiarygodności osób prowadzących młode firmy, a także umożliwia Fundacji ich ochronę. Przedsiębiorca nie jest pracownikiem Fundacji AIP, nie prowadzi także zarejestrowanej działalności gospodarczej, dzięki czemu wciąż zachowuje prawo do korzystania z różnego rodzaju programów finansujących zakładanie własnej działalności gospodarczej.

W opracowanym modelu organizacja, która chciałaby wspierać przedsiębiorczość, dokonuje analizy swojej sytuacji prawnej i w zależności od posiadanych wpisów w KRS, podejmuje decyzję o uruchomieniu Inkubatora Przedsiębiorczości.

Ważnym zagadnieniem jest dokładna analiza swojej sytuacji prawnej. Aby prowadzić tego typu działalność niezbędne jest posiadanie wpisu w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej (nie każda organizacja taką działalność prowadzi).

Ważne jest także to aby opis prowadzonej przez organizację działalności był zgodny
z profilem działalności jaka zamierzają prowadzić członkowie Inkubatora (uczestnicy).

Form prawnych, w jakich możliwe jest prowadzenie Inkubatora jest kilka. IAZS może być prowadzony przez:

  • organizację pozarządową (fundacja lub stowarzyszenie),\\lub przez utworzony podmiot (tzw. operatora) np. spółdzielnię socjalną, spółkę z o. o. non profit,. To organizacja sama decyduje jaką formę prawną będzie posiadał Inkubator. Wnioskodawca zakłada iż na etapie testowania podejmie próbę stworzenia co najmniej dwóch różnych podmiotów prawnych, które prowadzić będą Inkubator. Takie rozwiązanie jest o tyle słuszne, że pozwoli na przetestowanie różnych form działalności i pozwoli wybrać, czy też rekomendować takie rozwiązania, które są skuteczniejsze, prostsze w prowadzeniu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego