Korzyści z prowadzenia Inkubatora?

12 sierpnia 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Korzyści dla organizacji z prowadzenia Inkubatora Aktywności Zawodowej Seniorów to między innymi:

  • zdobycie cennego doświadczenia w prowadzeniu i kierowaniu działaniami przedsiębiorczymi, możliwego do wykorzystania w przyszłości, np. poprzez posłużenie się doświadczeniem przy pozyskiwaniu środków na realizację takich działań POKL jak 6.2, 8.1.2, 7.2.2. 
  • wzrost prestiżu i renomy organizacji pozarządowej, zwiększenie rozpoznawalności na lokalnym rynku,  
  • możliwość pozyskania dodatkowych klientów dla świadczonych przez siebie usług, co w sytuacji kiedy na rynku usług szkoleniowych jest stosunkowo ciasno, z pewnością pomoże w utrzymaniu się na rynku,
  • możliwość dodatkowego uzyskania przychodu, co dla organizacji pozarządowych, jest dodatkowym atutem. Proponowany model nie zakłada ponoszenia kosztów związanych  z uczestnictwem w inkubatorze, niemniej adaptacja tego modelu, dla kolejnych podmiotów wiązać będzie się z dodatkowymi obciążeniami. Dopuszcza się możliwość zawierania umów pomiędzy inkubatorem a uczestnikiem, w których uregulowane zostaną kwestie partycypacji w kosztach utrzymania inkubatora. Organizacja, która nie będzie w stanie samodzielnie pokryć kosztów usług księgowych, świadczenia specjalistycznego poradnictwa, czy też będzie poszukiwała środków na pokrycie kosztów eksploatacyjnych zastrzec, iż uczestniczy wpłacając część dochodów na rzecz organizacji, tytułem kosztów prowadzenia księgowości. Rekomenduje się aby opłaty te nie przekraczały 15% dochodów uczestnika pracującego  w inkubatorze.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego