Warsztaty aktywizacji zawodowej w projekcie

21 października 2013

Image
Warsztaty aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim"

W ramach projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim"  uczestnicy odbywają zajęcia w ramach Warsztatów aktywizacji zawodowej. Celem w/w warsztatów jest większenie swojej motywacji do poszukiwania pracy oraz poznanie swoich presdyspozycji zawodowych i osobowościowych.

W ramach warsztatów uczestnicy poddani zostali ćwiczeniom podnoszącym świadomość konieczności znalezienia swego miejsca na zmieniającym się rynku pracy. Ćwiczenia tego rodzaju nakreślają uwarunkowania społeczno – gospodarcze na rynku pracy, a ponadto co najważniejsze zwiększają motywację wewnętrzną i wairę we własne mozliwości.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego