Rozpoczynamy warsztaty interpersonalne…

24 października 2013

Image
W ramach projektu  "DROGOWSKAZ – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawncyh" uczestnicy podjęli kolejną formę wsparcia…

Kolejne zajęcia… kolejne doświadczenia…. nowa wiedza. …Tym razem przyszedł czas na warsztaty interpersonalne  z zakresu autoprezentacji. Zajęcia prowadzone są przez doradcę zawodowego, który doskonali wraz z uczestnikami podczas warsztatów techniki negocjacyjne, komunikację interpersonalną a także analizuje mocne i słabe strony, które mągą być wykorzystane przez Beneficjentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty mają także na celu doskonalenie umiejętnego zarządzania czasem…
czterodniowe warsztaty rozpoczęły się dnia 23 października. Trwać będą do 29 paździenrika. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego