Spotkanie uczestników III CYKLU już za nami!

21 października 2013

Image
W ramach projektu "DROGOWSKAZ – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych" zorganizowano pierwsze spotkanie integracyjne dla nowej grupy uczestników…

W dniu  18 paździenika 2013  roku dla uczestników III CYKLU w/w projektu i ich najbliższych zorganizowane zostało spotkanie integracyjne. 
Spotkanie zorganizowano w restauracji "Stara Apteka" w Inowrocławiu mieszczącej się przy ul. Solankowej.
Spotkanie uczestnicy zaczęlię od wspólmnego obiadu. Mieliśmy przyjemnośc gościć również trenerów i wykładowców, którzy prowadzą zajęcia z uczestnikami.
Celem spotkania była wzajemna integracja uczestików i ich rodzin, wzajemne poznanie się a także wymiana poglądów, wspólny relaks i zabawa.
Spotkanie integracyjne odbywało się w przyjemnej, rodzinnej atmosferze. 
Impreza trwała kilka godzin  Tradycja stało się już, że spotkania są tak przyjmne, iż nikt nie chce opuścić lokalu zbyt szybko… Była to zasługa nie tylko miłej i przyjaznej atmosfery ale także chęci poznawania się i wpólnej zabawy. 
Wszystkim uczestnikom i przybyłym wraz z nimi osobom towarzyszącym dziekujemy za mile spedzone chwile!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego.