Zakończono zajęcia w Piekarach Śląskich

10 października 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Wczoraj zakończono zajęcia w ramach kursu ECDL Start grupy z Piekar Śląskich.

Uczestnicy kursu uczestniczyli na zajęcia przez 15 dni po 5 godzin lekcyjnych w ramach, którego zrealizowali następującą tematykę zajęć:
  • Moduł 2 – Użytkowanie komputerów
  • Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów MS Word
  •  Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne MS Excel
  • Moduł 7 – Usługi w sieciach informatycznych
Każdy moduł kończy się egzaminem ECDL – 4 egzaminów. Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

 Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

W ramach projektu uczestnicy otrzymali poczęstunek oraz zwrot kosztów dojazdu
(gdy osoba dojeżdża na szkolenie poza miejsce zamieszkania)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego