Rozeznanie cenowe

6 maja 2013

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu "Z komputerem na TY – kursy ECDL dla osób bezrobotnych" zaprasza do…

 

 złożenia wyceny poczęstunku
1. Opis przedmiotu rozeznania.
Wycena realizowana jest zgodnie z zasadą Efektywnego zarządzania finansami – jej celem jest dokonanie porównania cen rynkowych poniższych produktów:
•    kawa sypana;
•    kawa rozpuszczalna;
•    herbata w saszetkach;
•    cukier;
•    śmietanka w proszku;
•    woda gazowana;
•    woda niegazowana;
•     ciastka kruche;
•    ciastka czekoladowe;
•    ciastka z nadzieniem.
Podane ceny należy uśrednić (uśrednienie ma dotyczyć marki, gramatury i pojemności).
2. Opis sposobu przygotowania wyceny
Wycena powinna zawierać:
    Formularz cenowy (wzór: załącznik nr 1 do rozeznania cenowego).
3. Opis sposobu złożenia wyceny.
Termin składania wycen upływa z dniem 20.05.2013 roku (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Wyceny mogą być dostarczone listownie, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.
 
Załącznik nr 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego