Zakończono warsztaty z prawnikiem!

21 listopada 2013

Image
Grupa osób z Raciążka zakończyła kolejną formę wsparcia…

…tym razem był to Warsztat prawno – społeczny.  
 Zajęcia odbywały się w dniach 18.11.2013 – 21.11.2013. Czterodniowe warsztaty swoja tematyką obejmowały głównie prawo pracy, zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, obowiązki stron. Podczas zajęć poruszane były także kwestie związane z przemocą w rodzinie, uzależnieniami i mieszkalnictwem.
Zajęcia prowadził prawnik.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego