Kolejne warsztaty w projekcie

3 grudnia 2013

Image
Już niebawem warsztaty rynku pracy w ramach projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim" – cykl III

W ramach projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim"  uczestnicy odbędą zajęcia w ramach Warsztatów rynku pracy oraz rozmowy z pośrednikiem pracy.

  Celem w/w warsztatów jest zmotywowanie beneficjentów do aktywnego poszukiwania pracy, od razu po szkoleniu, bądź stażu, pomoc w poznaniu własnego potencjału i preferencji zawodowych oraz pomoc przy opracowaniu własnych CV i listów motywacyjnych, a także udostępnienie informacji o loklanym rynku pracy, w tym loklanych firmach. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego