Rekrutacja trwa.

4 grudnia 2013

Zapraszamy do udziału w szkoleniach komputerowych z zakresu ECDL Core.

Zaproszenie kierujemy do osób po 50 roku życia, zamieszkujących  przede wszystkim  tereny  wiejskie woj. dolnośląskiego, mając status osób bezrobotnych, zatrudnionych. Podczas rekrutacji preferencje mają osoby niepełnosprawne z niskim wykształceniem, osoby długotrwale bezrobotne, osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej.    
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego