ROZEZNANIE APLIKACYJNE – Specjalista ds. wdrażaia i monitoringu

5 sierpnia 2013

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu "Z komputerem na TY – kursy ECDL dla osób po 50 roku życia" zaprasza do…

 

 

składania aplikacji na stanowisko

SPECJALISTA DS. WDRAŻANIA I MONITORINGU PROJEKTU  do realizacji :

1.Opis przedmiotu rozeznania :
Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków Specjalisty ds. wdrażania i monitoringu „Z komputerem na TY- kursy ECDL dla osób po 50 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w wymiarze 9 miesięcy (średnio po 120 godzin miesięcznie), realizowanego na terenie  województwa dolnośląskiego na terenie powiatu : powiat złotoryjski, górowski, lwówecki, kłodzki, jaworski, lubański, ząbkowicki, kamiennogórski, jeleniogórski ziemski, legnicki, wołowski, dzierżoniowski i wałbrzyski.

2. Zadania do zrealizowania:
•    Działania promocyjne i rekrutacyjne;
•    Monitoring uczestników;  
•    Monitoring produktów założonych w projekcie;
•    Przestrzeganie zasad równości płci.

3. Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
•    Wykształcenie min. średnie;
•    Minimum roczne  doświadczenie w prowadzeniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS;
•    mile widziane doświadczenie w pracy z osobami po 50 roku życia.
4. Do zaoferowania mamy:
•    Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej;
•    Powiększenie  doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia projektów współfinansowanych  ze środków  Unii Europejskiej w ramach EFS.

5. Opis sposobu przygotowania aplikacji – Aplikacja powinna zawierać:
•    Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1).
•    Formularz ofertowy zawierający propozycję cenową  wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 miesiąc pracy( załącznik nr 2)
•    Kserokopie  co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  zawodowe.

Termin składania aplikacji upływa z dniem 26 sierpnia 2013 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).
Oferty mogą być dostarczone listownie, faksem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

ZAŁĄCZNIKI
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego