Konferencja w województwie małopolskim!

15 listopada 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Konferencja Wdrożeniowa w województwie małopolskim w ramach projektu "PI Kluby Amazonki – Twoją szansą"

W dniu 14 listopada 2013r. w Urzędzie Miasta Krakowa, przy Placu Wszystkich Świętych 3, w ramach projektu innowacyjnego „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” zorganizowana została kolejna z wojewódzkich konferencji wdrożeniowych. Konferencję zorganizowano przy współpracy ze Stowarzyszeniem – Krakowskim Towarzystwem „Amazonki”.
Wojewódzka Konferencja Wdrożeniowa skierowana była do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i samorządowych z obszaru ochrony zdrowia, zatrudnienia i pomocy społecznej oraz przedstawicieli władz ustawodawczych.
Konferencja miała na celu m.in. przekazywanie do określonych adresatów merytorycznych informacji na temat wypracowywanych w projekcie rezultatów oraz przede wszystkim produktu finalnego, celem ułatwienia i stworzenia podstaw szerszego wykorzystania ich w praktyce np. przez inne podmioty.
Konferencja prowadzona była przez prelegentkę, która szczegółowo omawiała cel główny i cele szczegółowe projektu. Wskazywała na innowacyjność przetestowanych form wsparcia oraz prezentowała wypracowane w ramach projektu „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” produkty finalne, tj.:
  • „Poradnik funkcjonowania Klubu Amazonki”
  • „Poradnik funkcjonowania sieci wsparcia Unii Wojewódzkiej Klubów Amazonek”
  •  „Poradnik utrzymania aktywności społecznej i zawodowej Amazonek”.
Powyższe działania miały na celu stworzenie klimatu dla wdrożenia wypracowanych w ramach projektu rozwiązań. Prelegentka przedstawiała zalety w. w. poradników, w celu zachęcenie uczestników konferencji do szerszego stosowania zwalidowanych produktów finalnych.
Poprzez swój udział w konferencji uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę dot. projektu innowacyjnego „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” oraz wiedzę na temat zalet i korzyści wynikających z wdrożenia produktów finalnych.
Na potrzeby organizacji wojewódzkiej konferencji wdrożeniowej zapewniony został catering dla osób w niej uczestniczących.
Uczestnicy konferencji otrzymali produkty finalne, materiały promocyjne dot. projektu  oraz do przedstawiciela każdej instytucji, urzędu czy organizacji pozarządowej został przekazany Raport końcowy z badań.