Konferencja w projekcie

18 listopada 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Kolejna konferencja Wdrożeniowa w ramach projektu "PI Kluby Amazonki – Twoją szansą"

W dniu 16 listopada 2013 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi,  przy ul. Sienkiewicza 88, w ramach projektu innowacyjnego „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” zorganizowana została kolejna z wojewódzkich konferencji wdrożeniowych. Konferencję zorganizowano przy współpracy ze Stowarzyszeniem – „Łódzkim Klubem Amazonka”.
 Wojewódzka Konferencja Wdrożeniowa skierowana była do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i samorządowych z obszaru ochrony zdrowia, zatrudnienia i pomocy społecznej oraz przedstawicieli władz ustawodawczych.
Konferencja miała na celu m.in. przekazywanie do określonych adresatów merytorycznych informacji na temat wypracowywanych w projekcie rezultatów oraz przede wszystkim produktu finalnego, celem ułatwienia i stworzenia podstaw szerszego wykorzystania ich w praktyce np. przez inne podmioty.
W konferencji uczestniczyły licznie przybyłe przedstawicielki  i członkinie organizacji pozarządowych, tj. Amazonki należące do unii łódzkiej.
Konferencja prowadzona była przez prelegenta, który szczegółowo omawiał cel główny i cele szczegółowe projektu. Wskazywał na innowacyjność przetestowanych form wsparcia oraz prezentował wypracowane w ramach projektu „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” produkty finalne, tj.:

  1.    „Poradnik funkcjonowania Klubu Amazonki”
  2.   „Poradnik funkcjonowania sieci wsparcia Unii Wojewódzkiej Klubów Amazonek” 
  3. „Poradnik utrzymania aktywności społecznej i zawodowej Amazonek”.
Powyższe działania miały na celu stworzenie klimatu dla wdrożenia wypracowanych w ramach projektu rozwiązań. Prelegent przedstawiał zalety w. w. poradników, w celu zachęcenie uczestników konferencji do szerszego stosowania zwalidowanych produktów finalnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego