Powiatowe spotkanie upowszechniające  powiat gnieźnieński.

11 października 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Konferencja Wdrożeniowa w ramach projektu "PI Kluby Amazonki – Twoją szansą"

W dniu 11 października 2013r. w Gnieźnie zorganizowane zostało spotkanie upowszechniające w ramach projektu innowacyjnego „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą”. Do organizacji w. w. spotkania aktywnie włączyło się Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek.  Wyznaczyło ono termin oraz miejsce spotkania, tak by nie kolidowało to z codziennymi obowiązkami potencjalnych uczestniczek spotkania.
W spotkaniu upowszechniającym udział wzięły: zarząd oraz członkinie Klubu Amazonki, jak również rehabilitantki na co dzień współpracujące z Amazonkami.
W konferencji uczestniczyło 30 osób. Wszystkie osoby potwierdziły swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności. Ponadto osoby biorące udział
w spotkaniu otrzymały także „Poradnik utrzymania aktywności społecznej i zawodowej Amazonek”, zestaw materiałów dot. projektu, a także słodki poczęstunek.
Spotkanie upowszechniające prowadzone było przez dwóch moderatorów. Moderatorzy wskazywali na innowacyjność przetestowanych form wsparcia oraz prezentowali wypracowane w ramach projektu „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” produkty finalne, tj.:
  •  „Poradnik funkcjonowania Klubu Amazonki”
  • „Poradnik funkcjonowania sieci wsparcia Unii Wojewódzkiej Klubów Amazonek”
  • „Poradnik utrzymania aktywności społecznej i zawodowej Amazonek”.
Powyższe działania miały na celu stworzenie klimatu dla wdrożenia wypracowanychw ramach projektu rozwiązań.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego