Wojewódzka Konferencja Wdrożeniowa

11 grudnia 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Wojewódzka Konferencja Wdrożeniowa w ramach projektu "PI Kluby Amazonki – Twoją szansą"

UWAGA!
Projekt innowacyjny „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą”

Jeśli jesteś przedstawicielem lub członkinią Klubu „Amazonki”, reprezentujesz instytucję państwową bądź samorządową z obszaru ochrony zdrowia, zatrudnienia i pomocy społecznej lub władzę ustawodawczą, to weź udział w:

Wojewódzkiej Konferencji Wdrożeniowej,
która odbędzie się w dniu: 16 grudnia 2013r., o godzinie 14:00,
w: Sali kryształowej w Medical SPA w Inowrocławiu

Temat konferencji dotyczyć będzie nowych innowacyjnych metod/narzędzi wsparcia, mających na celu m.in.:

  •   podniesienie jakości pracy Klubów Amazonek i wspierających je wojewódzkich klubów wiodących, poprzez wdrożenie skutecznych metod organizowania i finansowania ich działalności statutowej
  •  ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością, poprzez zaproponowanie skutecznych form wsparcia oferowanego przez Kluby Amazonek.
Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Pawłowska tel. (52) 357 62 15