Konferencja w województwie dolnośląskim!

3 grudnia 2013

 logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

W dniu 2 grudnia 2013r. w Świetlicy Wiejskiej w Biedrzychowicach, w województwie dolnośląskim, w ramach projektu innowacyjnego „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” zorganizowana została kolejna z wojewódzkich konferencji wdrożeniowych. 

Konferencję zorganizowano przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet z Problemem Onkologicznym „AMAZONKA” w Olszynie.
 Wojewódzka Konferencja Wdrożeniowa skierowana była do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i samorządowych z obszaru ochrony zdrowia, zatrudnienia i pomocy społecznej oraz przedstawicieli władz ustawodawczych.
Konferencja miała na celu m.in. przekazywanie do określonych adresatów merytorycznych informacji na temat wypracowywanych w projekcie rezultatów oraz przede wszystkim produktu finalnego, celem ułatwienia i stworzenia podstaw szerszego wykorzystania ich w praktyce np. przez inne podmioty.
W konferencji uczestniczyły licznie przybyłe przedstawicielki  i członkinie organizacji pozarządowych, tj. Amazonki należące do unii dolnośląskiej.
Konferencja prowadzona była przez prelegenta – Tadeusza Osowieckiego, który szczegółowo omawiał cel główny i cele szczegółowe projektu. Wskazywał na innowacyjność przetestowanych form wsparcia oraz prezentował wypracowane w ramach projektu „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” produkty finalne, tj.:

  • „Poradnik funkcjonowania Klubu Amazonki”
  • „Poradnik funkcjonowania sieci wsparcia Unii Wojewódzkiej Klubów Amazonek”
  • „Poradnik utrzymania aktywności społecznej i zawodowej Amazonek”.

Powyższe działania miały na celu stworzenie klimatu dla wdrożenia wypracowanych
 w ramach projektu rozwiązań. Prelegent przedstawiał zalety w. w. poradników, w celu zachęcenie uczestników konferencji do szerszego stosowania zwalidowanych produktów finalnych.

Poprzez swój udział w konferencji uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę dot. projektu innowacyjnego „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” oraz wiedzę na temat zalet i korzyści wynikających z wdrożenia produktów finalnych.
Na potrzeby organizacji wojewódzkiej konferencji wdrożeniowej zapewniony został catering dla osób w niej uczestniczących.
Uczestnicy konferencji otrzymali produkty finalne, materiały promocyjne dot. projektu oraz do przedstawiciela każdej instytucji, urzędu czy organizacji pozarządowej został przekazany Raport końcowy z badań.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego