Spotkania upowszechniające w województwie wielkopolskim w toku…

28 listopada 2013

  logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

W dniu 27 listopada 2013r. w Lesznie zorganizowane zostało spotkanie upowszechniające w ramach projektu innowacyjnego „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą”

Do organizacji w. w. spotkania aktywnie włączyło się Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”.  Wyznaczyło ono termin oraz miejsce spotkania, tak by nie kolidowało to z codziennymi obowiązkami potencjalnych uczestniczek spotkania.
W spotkaniu upowszechniającym udział wzięły: zarząd oraz członkinie Klubu Amazonki, jak również rehabilitantki na co dzień współpracujące z Amazonkami. W konferencji uczestniczyło 35 osób.
Spotkanie upowszechniające prowadzone było przez dwóch moderatorów. Moderatorzy wskazywali na innowacyjność przetestowanych form wsparcia oraz prezentowali wypracowane w ramach projektu „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” produkty finalne, tj.:
  • „Poradnik funkcjonowania Klubu Amazonki”
  • „Poradnik funkcjonowania sieci wsparcia Unii Wojewódzkiej Klubów Amazonek”
  • „Poradnik utrzymania aktywności społecznej i zawodowej Amazonek”.

Powyższe działania miały na celu stworzenie klimatu dla wdrożenia wypracowanych w ramach projektu rozwiązań.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego