Spotkanie upowszechniające w Krzyżu Wielkopolskim!

31 sierpnia 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

W dniu 30 sierpnia 2013r. w Krzyżu Wielkopolskim zorganizowane zostało spotkanie upowszechniające w ramach projektu innowacyjnego "PI Kluby Amazonki – Twoją szansą".

Do organizacji w. w. spotkania aktywnie włączyło się Krzyskie Stowarzyszenie Amazonek. Wyznaczyło ono termin oraz miejsce spotkania, tak by nie kolidowało to z codziennymi obowiązkami potencjalnych uczestniczek spotkania.
W spotkaniu upowszechniającym udział wzięły: zarząd oraz członkinie Klubu Amazonki, jak również psychologii i rehabilitantki na co dzień współpracujące
 z Amazonkami.
W konferencji uczestniczyło 30 osób. Wszystkie osoby potwierdziły swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności. Ponadto osoby biorące udział w spotkaniu otrzymały także „Poradnik utrzymania aktywności społecznej i zawodowej Amazonek”, zestaw materiałów dot. projektu, a także słodki poczęstunek.
Spotkanie upowszechniające prowadzone było przez dwóch moderatorów. Moderatorzy wskazywali na innowacyjność przetestowanych form wsparcia oraz prezentowali wypracowane w ramach projektu „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” produkty finalne, tj.:
  •  „Poradnik funkcjonowania Klubu Amazonki”
  •  „Poradnik funkcjonowania sieci wsparcia Unii Wojewódzkiej Klubów Amazonek”
  • „Poradnik utrzymania aktywności społecznej i zawodowej Amazonek”.
Powyższe działania miały na celu stworzenie klimatu dla wdrożenia wypracowanych w ramach projektu rozwiązań.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego