Rekrutacja trwa.

3 grudnia 2013

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w szkoleniach ECDL Start oraz ECDL Core w województwie lubuskim.

Projekt „Z komputerem na TY – kursy ECDL dla mieszkańców woj. lubuskiego” skierowany jest do 220 osób w wieku 18-64 lata zamieszkujących województwie lubuskim, w tym:

  • 200 osób powyżej 25 roku życia
  • 110 osób zamieszkujących obszar wiejski
Podczas procesu rekrutacyjnego preferencje otrzymują:

  • Osoby powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy
  • Osoby z wykształceniem podstawowym oraz gimnazjalnym
  • Osoby z wykształceniem zawodowym
  • Osoby zamieszkujące na terenach wiejskich
  • Osoby długotrwale bezrobotne
W ramach projektu odbędzie się 20 edycji kursów z zakresu  ICT -nabywania nowych umiejętności i kompetencji w tym:

  • 12 grup  ECDL Core (120 godzin), po 10 osób każda,
  • 10 grup ECDL Start ( 65 godzin), po 10 osób każda,

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
W ramach projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu osobom, które dojeżdżają na szkolenie odbywające się poza miejscem ich zamieszkania.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:
FUNDACJA EKSPERT – KUJAWY
UL. DWOROCOWA 65
88-100 INOWROCŁAW
TEL. 52/357-62-15
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego