Rozpoczęliśmy kurs ECDL Start

28 października 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

W dniu 26 października 2013 roku rozpoczęlismy kurs ECDL Start dla grupy z Gorzowa Wielkopolskiego.

Uczestnicy kursu uczestniczyli na zajęcia przez 13 dni po 5 godzin lekcyjnych w ramach, którego zrealizowali następującą tematykę zajęć:
  • Moduł 1 – Podstawy technik informatycznych
  • Moduł 2 – Uzytkowanie komputerów
  •  Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów – MS Woord
  • Moduł 7 – Usługi w sieciach informatycznych
Każdy moduł kończy się egzaminem ECDL – 4 egzaminów. Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

 Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

W ramach projektu uczestnicy otrzymali poczęstunek oraz zwrot kosztów dojazdu
(gdy osoba dojeżdża na szkolenie poza miejsce zamieszkania)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego