Opis projektu

1 października 2013

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku  i obejmuje swym zasięgiem teren województwa małopolskiego.

Głównym celem projektu jest  nabycie lub podniesienie kompetencji i umiejętności  w obszarach ICT przez 160 osób w wieku 50-64 lat ,z wykształceniem co najwyżej średnim zamieszkujących na obszarach  wiejskich lub/i w miastach  do 50 tys. mieszkańców województwa małopolskiego.

Do celów szczegółowych zaliczamy:

  • Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym przez osoby w wieku 50-64 lat z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujących na obszarach wiejskich i/lub w miastach do 50 tys. mieszkańców  województwa małopolskiego. Cel będzie osiągnięty do 31.12.2014 roku.
  • Nabycie kompetencji w zakresie ECDL Core lub Start, potwierdzonych certyfikatem, zwiększających szanse na rynku pracy, przez osoby w wieku 50-64 lat, z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujących na obszarach wiejskich i/lub w miastach do 50 tys. mieszkańców woj. Małopolskiego. Cel będzie osiągnięty do 31.12.2014 roku.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego