Uwaga! Zmiana obowiązującego formularza zgłoszeniowego!

17 grudnia 2013

Image

Fundacja Ekspert-Kujawy informuje, że z dniem 17.12.2013 zmianie uległ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Praktyczne kształcenie nauczycieli branży hotelarsko-turystycznej”.

 Zmiana związana jest z rozszerzeniem grupy beneficjentów ostatecznych o nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w zawodzie opiekun medyczny. Pedagodzy nauczający w w/w zawodzie proszeni są o wybranie programu praktyk jak dla zawodu opiekun osoby starszej lub asystent osoby niepełnosprawnej.