Szkolenia BHP!

12 grudnia 2013

Image
W ramach projektu "DROGOWSKAZ – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawncyh"odbyło się szkolenie z zakresu BHP dla uczestników, którzy niebawem rozpoczną staże.

Po zakończnych szkoleniach zawodowych w/w projektu odbyły się szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczestników szkolenia pt. „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” oraz "Obsługa wózka widłowego"
Szkolenie BHP jest jednym z najważniejszych aspektów zapewniających bezpieczną pracę. Jego celem było przygotowanie uczestników do wykonywania swoich obowiązków po rozpoczęciu staży zawodowych w zakładach pracy. W ramach tego szkolenia beneficjenci zaznajomili się z zagrożeniami oraz niezbędnymi i odpowiednimi środkami zapobiegającymi zagrożeniom w zakładzie pracy. Nabyli również praktycznych umiejętności wykonywania pracy na określonych stanowiskach pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych. Ponadto uczestnicy poznali przepisy i zasady bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy na okręconym stanowisku. Wyposażeni w taką wiedzę uczestnicy szkolenia „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” oraz "Obsługa wózka widłowego" niebawem rozpoczną staże zawodowe w zakładach pracy. 
 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego