Konferencja

18 grudnia 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Konferencja w województwie kujawsko – pomorskim

  W dniu 16 grudnia 2013 roku odbyła się wojewódzka konferencja wdrożeniowa w Sali kryształowej, w sanatorium Medical Spa w Inowrocławiu. Konferencję zorganizowano przy współpracy ze stowarzyszeniami wspierającymi kobiety po chorobie nowotworowej z województwa kujawsko-pomorskiego. Wojewódzka Konferencja Wdrożeniowa skierowana była do przedstawicieli organizacji poza-rządowych, instytucji państwowych i samorządowych z obszaru ochrony zdrowia, zatrudnienia
 i pomocy społecznej oraz przedstawicieli władz ustawodawczych.

Konferencja miała na celu m.in. przekazywanie do określonych adresatów merytorycznych informacji na temat wypracowywanych w projekcie rezultatów oraz przede wszystkim produktu finalnego, celem ułatwienia i stworzenia podstaw szerszego wykorzystania ich w praktyce np. przez inne podmioty. W konferencji uczestniczyły licznie przybyłe przedstawicielki i członkinie organizacji pozarządowych.

Konferencja prowadzona była przez prelegenta, który szczegółowo omawiał cel główny i cele szczegółowe projektu. Wskazywał na innowacyjność przetestowanych form wsparcia oraz prezentował wypracowane w ramach projektu „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” produkty finalne, tj.:
– „Poradnik funkcjonowania Klubu Amazonki”
– „Poradnik funkcjonowania sieci wsparcia Unii Wojewódzkiej Klubów Amazonek”
– „Poradnik utrzymania aktywności społecznej i zawodowej Amazonek”.
Powyższe działania miały na celu stworzenie klimatu dla wdrożenia wypracowanych w ramach projektu rozwiązań. Prelegent przedstawiał zalety w. w. poradników, w celu zachęcenie uczestników konferencji do szerszego stosowania zwalidowanych produktów finalnych.

Poprzez swój udział w konferencji uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę dot. projektu innowacyjnego „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą” oraz wiedzę na temat zalet i korzyści wynikających z wdrożenia produktów finalnych.
 
Na potrzeby organizacji wojewódzkiej konferencji wdrożeniowej zapewniony został catering dla osób w niej uczestniczących. Uczestnicy konferencji otrzymali produkty finalne, materiały promocyjne dot. projektu oraz do przedstawiciela każdej instytucji, urzędu czy organizacji pozarządowej został przekazany Raport końcowy z badań.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego