Zakończenie realizacji projektu

31 grudnia 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Zakończenie realizacji projektu innowacyjnego „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą”

  Do końca grudnia b.r. realizowany jest przez Fundację Ekspert-Kujawy oraz Federację Stowarzyszeń „Amazonki” projekt innowacyjny „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą”.

W okresie od sierpnia do końca grudnia 2013r. prowadzone były intensywne działania upowszechniające i włączające do głównego nurtu polityki. W ramach tego zorganizowanych zostało:
– 16 wojewódzkich konferencji wdrożeniowych skierowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i samorządowych z obszaru ochrony zdrowia, zatrudnienia i pomocy społecznej oraz przedstawicieli władz ustawodawczych.
– Konferencje wdrożeniowe dla zarządów klubów wiodących Unii Wojewódzkich. Dwie 3 dniowe konferencje z udziałem 36 przedstawicieli w/w klubów i Federacji Stowarzyszeń Amazonki;
– Spotkania upowszechniające w 35 powiatach woj. wielkopolskiego;
– Spotkania wdrożeniowo – doradcze: w 27 klubach Amazonki na terenie Wielkopolski, w 15 klubach wiodących Unii Wojewódzkiej Stowarzyszeń Amazonki na terenie pozostałych województw.

Przypominamy jednocześnie, iż głównym celem projektu jest wypracowanie nowych metod/narzędzi podtrzymania aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet po mastektomii, poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu działania Klubów Amazonki i klubów wiodących z grupy 27 Klubów Amazonki i w grupie 204 kobiet z Wielkopolski, do końca 2013r.

Wypracowany w ramach projektu produkt finalny, dostępny jest m.in. na stronie internetowej www.fundacja.ekspert-kujawy.pl, w zakładce projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego