Akcja promocyjna projektu Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce trwa.

7 października 2013

Akcja promocyjna projektu „Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce” trwa.

Od października 2013 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce”.

Założeniem Fundacji Ekspert Kujawy jako realizatora projektu jest przeprowadzenie 16 grup szkoleniowych z zakresu ECDL Core i Start. Według założeń projektu będą realizowane 2 grupy szkoleniowe ECDL Core oraz 14 grup szkoleniowych ECDL Start.

Kurs ECDL Start obejmuje 4 moduły:

– moduł 1 Podstawy technik informatycznych
– moduł 2 Użytkowanie komputerów
– moduł 3 Przetwarzanie tekstów
– moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych

Zostanie utworzonych 14 grup szkoleniowych po 10 osób w każdej grupie. mZajęcia będą realizowane przez 14 dni szkoleniowych po 4 godziny. Pełny czas jednego kursu ECDL Start to 56 godzin.

Kurs ECDL Core obejmuje 7 modułów:

– moduł 1 Podstawy technik informatycznych
– moduł 2 Użytkowanie komputerów
– moduł 3 Przetwarzanie tekstów
– moduł 4 Arkusze kalkulacyjne – MS Excel 2010
– moduł 5 Bazy danych
– moduł 6 Grafika menedżerska i prezentacyjna – MS PowerPoint 2010
– moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych

Program ECDL Core realizować będzie 2 grupy szkoleniowe po 10 osób. Zajęcia będą trwały 30 dni szkoleniowych po 4 godziny. Pełny czas jednego kursu ECDL Core to 120 godzin.nCzęstotliwość  zajęć dostosowana będzie do oczekiwań i potrzeb uczestników projektu.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

FUNDACJA EKSPERT – KUJAWY
ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
Tel.: 52/357-62-15
email: sekretariat@ekspert-kujawy.pl

Jak również
               
BIURO PROJEKTU:
   ul. Jana Dekerta 12
      30-703 Kraków
Telefon kontaktowy: 784-065-941