Zachęcamy do udziału w projekcie Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce.

14 listopada 2013

Osoby mieszkające poza miejscowością, w której będą odbywały się Kursy ECDL Start
i Core mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu.

Osoba, która będzie chciała skorzystać z takiej możliwości będzie zobowiązana wypełnić: wniosek o zwrot kosztów dojazdu, który jest dostępny poniżej na stronie.

Koszty dojazdu będą rozliczane na podstawie biletów PKS, PKP lub komunikacji podmiejskiej (przewoźnicy prywatni), a także na podstawie listy obecności. Osoby, które będą miały problemy z dojazdem na zajęcia w/w komunikacją mogą dojeżdżać na zajęcia samochodem, wówczas zwrot kosztów dojazdu odbywać się będzie do wysokości cen biletu na danej trasie. 
 

Dokument do pobrania:

– wniosek o zwrot kosztów dojazdu
– wytyczne do rozliczenia kosztów dojazdu

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego