Fundacja Ekspert  Kujawy w Inowrocławiu, jako realizator projektu Bezpłatne szkolenia komputerowe

2 grudnia 2013

Zapraszamy do udziału w projekcie „Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce”

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, jako realizator projektu „Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie.

Projekt jest skierowany do:
•    osób w wieku 50-64 lata
•    osób zamieszkujących obszar wiejski
•    osób, które korzystają  ze wsparcia OPS
•    osób długotrwale bezrobotnych
•    osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
•    osób z wykształceniem podstawowym lub niższym
•    osób z wykształceniem zawodowym lub ponadgimnazjalnym
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a uczestnikom projektu, którzy będą dojeżdżać na zajęcia z poza miejscowości w której będą odbywały się kurs ECDL, będą zwracane koszty dojazdów.
Osoby zainteresowane zapraszamy do pobrania Ankiety wstępnej ze strony Fundacji: www.fundacja.ekspert-kujawy.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego