Dnia 24 grudnia pojawiło się w Polskiej Gazecie Krakowskiej ogłoszenie o naborze do projek

24 grudnia 2013

Dnia 24 grudnia pojawiło się w Polskiej Gazecie Krakowskiej ogłoszenie o trwającym naborze do projektu „Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce”

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z województwa małopolskiego, które są w wieku 50-64 lata, jak również, które zamieszkują tereny wiejskie i/lub miasta do 50 tys. mieszkańców oraz osoby z co najmniej średnim wykształceniem

Udział w projekcie jest bezpłatny, dzięki czemu uczestnicy mają szansę podnieść swoje umiejętności i kompetencje z zakresu obsługi technologii informatycznych (ICT), które będą mogli wykorzystać do poszukiwania pracy jak i w życiu codziennym.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego