Opis projektu

1 stycznia 2014

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku  i obejmuje swym zasięgiem teren województwa dolnośląskiego.
Głównym celem projektu jest  nabycie lub podniesienie kompetencji i umiejętności  w obszarach ICT przez 240 osób w wieku 25 – 64 lat zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego do 30.04.2015 r.
Do celów szczegółowych zaliczamy:

  • Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym przez 240 osób w wieku 25 – 64 lat z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego do 30.04.2015 r.
  • Nabycie kompetencji w zakresie ECDL Core lub Start, potwierdzonych certyfikatem, zwiększających szanse na rynku pracy, przez 180 osób w wieku 25 – 64 lat zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego do 30.04.2015 r.
Fundacja Ekspert – Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie, który ma na celu nauczenie się obsługi komputera lub  podniesienie już posiadanych umiejętności. Udział w projekcie jest bezpłatny. Przewidujemy zwrot kosztów dojazdu dla uczestników zamieszkujących poza miejscowością w której odbywają się zajęcia. Program zajęć obejmuje m.in. naukę podstaw obsługi komputera oraz urządzeń typu skaner i drukarka, sprawne poruszanie się w Internecie oraz wykorzystanie nowinek technologicznych w życiu codziennym (ECDL Start), a także profesjonalnego wykorzystania komputera np. w pracy zawodowej (ECDL Core).  Każdy uczestnik może liczyć na poczęstunek w trakcie trwania zajęć. Działania projektu przyczynią się do wzmocnienia kompetencji uczestników w zakresie korzystania w życiu codziennym z nowoczesnych technik informacyjnych oraz zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy. W szczególności pozwolą ograniczyć krąg wykluczenia cyfrowego.

W ramach projektu przeprowadzimy szkolenia komputerowe ECDL dla 240 osób, które będą podzielone na 24 grup po 10 osób w każdej. Kurs ECDL obejmuje następujące moduły:

  • Moduł 1. Podstawy technik informatycznych – 10 godz. szkoleń.
  • Moduł 2. Użytkowanie komputerów – 16 godz. szkoleń.
  • Moduł 3. Przetwarzanie tekstów – 20 godz. szkoleń.
  • Moduł 4. Arkusze kalkulacyjne – 24 godz. szkoleń.
  • Moduł 5. Bazy danych – 24 godz. szkoleń.
  • Moduł 6. Grafika menadżerska i prezentacyjna – 16 godz. szkoleń.
  • Moduł 7. Usługi w sieciach informatycznych – 10 godz. szkoleń.
Przewidujemy utworzenie 4 grup po 10 osób w każdej, które zrealizują kursu ECDL Core składający się z wszystkich 7 modułów oraz 20 grup 10 osobowych, które zrealizują kurs ECDL start na któr składają się 4 z 7 modułów tj.: 1,2,3 i 7. Kursy zakończą się 4 godzinnym egzaminem sprawdzającym zdobytą w  trakcie szkoleń wiedzę. Osoby, które zdadzą egzamin otrzymają stosowny certyfikat ECDL Start lub ECDL Core.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego