Uczestnicy KIS-u w Operze!

20 stycznia 2014

Dnia 18 stycznia 2014 zorganizowany został wyjazd kulturalno – integracyjny do Opery Novej w Bydgoszczy, w którym udział wzięli uczestnicy projektu "Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność"

Dnia 18 stycznia 2014 r.  roku uczestnicy w/w projektu wzięli udział w wyjeździe integracyjnym o charakterze kulturalnym do Opery Novej w Bydgoszczy. Wyjazd miał na celu upowszechnienie dostępu do kultury oraz integrację beneficjentów projektu. Wyjazd był dla uczestników projektu całkowicie bezpłatny.
Uczestnicy KIS – u wyjechali do Bydgoszczy na operę "Napój miłosny".  Spektakl rozpoczął się o godzinie 19:00 i trwał ponad dwie godziny. Przed wejściem do Opery Novej uczestnicy podzieleni na grupy wraz z opiekunami spacerowali po terenie Opery oraz zwiedzili Wyspę Młyńską, z którą Opera graniczy przez Brdę. Po zakończonym spektaklu wszyscy zostali odwiezieni transportem do domów. 
Uczestnikom oraz opiekunom wyjazdu dziękujemy za wspólny wyjazd!!!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu