Ważna informacja dla przedsiębiorców w projekcie

21 stycznia 2014

Uwaga!! Ważna informacja dla przedsiębiorców w ramach projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim"

Uprzejmie informujemy, iż zbliża się termin rozliczenia przyznanego wsparcia pomostowego. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości  § 10 pkt 5  Rozliczenie otrzymanych środków w terminie wskazanym w umowie, nie dłuższymniż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości.
Dokumenty na potrzeby rozliczenia wyżej wymienionego wsparcia dostępne są w zakładce Dokumentacja projektowa: Szczegółowe zestawienie towarów i usług, zakupionych ze środków wsparcia pomostowego oraz Załącznik nr 3 do umowy.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (52) 357 62 15. 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego