ZAPYTANIE APLIKACYJNE – TRENER/WYKŁADOWCA

16 marca 2012

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pL w związku z realizacją projektu "SpÓłdzielnia socjalna szansą dla Ciebie" zaprasza do…

składania aplikacji na stanowisko  trenera -wykładowcy  dotyczących realizacji:

Zadania II Wsparcie przed założeniem spółdzielni socjalnej
Etap 1  Szkolenie z zakresu podstaw funkcjonowania spółdzielni socjalnych
Etap 3 Warsztaty tworzenia biznesplanu
Etap 4 Szkolenie dla Liderów z zakresu zasad zakładania spółdzielni socjalnej oraz organizacji pracy

Zadania do zrealizowania:

  •  Prowadzenie zajęć grupowych.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

  • wykształcenie wyższe w dziedzinie  ekonomii, prawa, przedsiębiorczości; lub/i
  • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie  dające odpowiednie uprawnienia;
  • doświadczenie praktyczne w zakresie przedsiębiorczości;
  • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Oferujemy:

  • cykliczne prowadzenie zajęć w ramach projektu na terenie powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, radziejowskiego, aleksandrowskiego oraz nakielskiego;
  • zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
  • powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Aplikacja powinna zawierać:

Kryteria wyboru oferty:
Cena=100%

   Termin składania aplikacji upływa z dniem 6 kwietnia 2012 roku. (decyduje data wpływu aplikacji  do
Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczane za pomocą Poczty polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego