ZAPYTANIE APLIKACYJNE – DORADCA Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

16 marca 2012

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu "Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie" zaprasza do…

 składania aplikacji na stanowisko  doradcy z zakresu przedsiębiorczości  dotyczących realizacji:
 

Zadania II Wsparcie przed założeniem spółdzielni socjalnej
Etap 5  Doradztwo indywidualne przed założeniem spółdzielni socjalnych przy tworzeniu biznes planu  
Etap10 Doradztwo przy zakładaniu spółdzielni  socjalnej

Zadania III Wsparcie po założeniu spółdzielni socjalnej
Etap 4 Opieka indywidualnego doradcy- specjalistyczne wparcie doradcze w punkcie doradczym
Etap 5 Opieka indywidualnego doradcy- specjalistyczne wparcie doradcze w terenie

Zadania do zrealizowania:

 • Prowadzenie doradztwa indywidualnego
 • Prowadzenie zajęć grupowych.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 •  wykształcenie wyższe w dziedzinie  ekonomii, prawa, przedsiębiorczości; lub/i
 • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie bądź dające odpowiednie uprawnienia;
 • doświadczenie praktyczne w zakresie przedsiębiorczości;
 • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Oferujemy:

 • cykliczne prowadzenie doradztwa, zajęć w ramach projektu na terenie powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, radziejowskiego, aleksandrowskiego oraz nakielskiego  w 2012 roku.;
 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
 • powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Aplikacja powinna zawierać:

 • Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1).
 • Formularz  aplikacyjny  z określeniem oferty cenowej za 1 godzinę pracy. – załącznik 1 a
 • Kserokopie  co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  zawodowe.

Kryterium wyboru ofert:
Cena=100%

   Termin składania aplikacji upływa z dniem 6 kwietnia 2012 roku. (decyduje data wpływu aplikacji  do Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczane za pomocą Poczty polskiej, faxem, poczta elektroniczną bądź osobiście.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego