ZAPYTANIE APLIKACYJNE – TRENER/WYKŁADOWCA

16 marca 2012

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu "Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie" zaprasza do…

składania aplikacji na stanowisko trenera – wykładowcy  dotyczących realizacji:

Zadanie I Działania integracyjno – szkoleniowe mające na celu wyłonienie osób zakładających spółdzielnie socjalne.
Etap 7  Warsztaty z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych 
Etap 8  Warsztaty planowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych
Etap 10  Grupowe rozmowy w celu oceny planowanego przedsięwzięcia gospodarczego

Zadania do zrealizowania:

  • Prowadzenie zajęć grupowych.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

  • wykształcenie wyższe  z zakresu przedsiębiorczości; lub/i
  • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w  danej dziedzinie dające odpowiednie uprawnienia;
  • doświadczenie praktyczne w zakresie przedsiębiorczości;
  • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Oferujemy:

  • cykliczne prowadzenie zajęć w ramach projektu na terenie powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, radziejowskiego, aleksandrowskiego oraz nakielskiego.;
  •  zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
  • powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Aplikacja powinna zawierać:

Kryterium wyboru ofert:

  • Cena=100%

  
Termin składania aplikacji upływa z dniem 6 kwietnia 2012 roku. (decyduje data wpływu aplikacji
 do Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczane za pomocą Poczty polskiej, faxem, poczta elektroniczną bądź osobiście.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego