Wypłaciliśmy ostatnią transze środków w projekcie.

30 stycznia 2014

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Elektro-Energia otrzymała druga ratę wsparcia pomostowego przedłużonego.

 To już ostatnie środki wypłacone spółdzielni. Spółdzielnia  Elektro-Energia to spółdzielnia, którą stanowią uczestnicy II cyklu.  Jest to najpóźniej założona spółdzielnia  w ramach projektu. Spółdzielnia  podpisała umowę na wsparcie finansowe  i wsparcie pomostowe podstawowe  pod koniec kwietnia 2013 roku. Czas jej więc  działania zgodnie z wnioskiem  o dofinasowanie  – jeden rok,  zbiegnie się prawie z końcem realizacji projektu. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego