Kolejne transze wypłacone

10 stycznia 2014

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Wypłaciliśmy drugą transzę spółdzielniom socjalnym w ramach wsparcia pomostowego przedłużonego.

 To już ostatnie środki jakie otrzymały spółdzielnie: Inowrocławska Spółdzielnia  Socjalna, Spółdzielnia Socjalna ROZETA   w ramach projektu „Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie”. To również znak, ze coraz bliżej jesteśmy końca realizacji projektu.

Wierzymy, ze spółdzielnie  poradzą sobie po zakończeniu wsparcia.  Obecnie, Inowrocławska Spółdzielnia  Socjalna nie narzeka na brak pracy, związana jest umową m.in.  z Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową  na prace porządkowe na klatkach schodowych.  Spółdzielnia Socjalna ROZETA z kolei, ma wiele zamówień na usługi cateringowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego