ROZETA rozliczyła się ze wsparcia pomostowego

13 listopada 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Spółdzielnia ROZETA rozliczyła się 12.11.2013 roku ze wsparcia pomostowego podstawowego.

Spółdzielnia Socjalna ROZETA to czwarta z kolei spółdzielnia, która została utworzona w ramach projektu „Spółdzielnia socjalna szansa dla Ciebie” Jest to jedno z dwóch sześcio osobowych   przedsiębiorstw  społecznych  powstałych w  ramach projektu realizowanego przez Fundację Ekspert-Kujawy w partnerstwie z  Kancelarią Rzeczoznawców  Gospodarczych Ekspert-Kujawy .  Skład spółdzielni – członków założycieli stanowi 5 kobiet i jeden mężczyzna.   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego