Jeszcze dwie spółdzielnie będą się rozliczać ze wsparcia pomostowego

14 października 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Do tej pory rozliczyły się trzy spółdzielnie socjalne, które zostały utworzone w ramach realizowanego projektu "Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie".

 Niebawem rozliczać się będzie : Spółdzielnia Socjalna ROZETA i Spółdzielnia Socjalna Elektro-Energia. Spółdzielnie te  mają też możliwość złożenia wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone. Nabór wniosków  na wsparcie pomostowe przedłużone trwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego