Usługi szkoleniowe

4 września 2008

Szkolenia wspierające działalność organizacji pozarządowych:

  • Tworzenie projektów 40 godzin
  • Partnerstwo w organizacjach pozarządowych 8 godzin
  • Księgowość projektowa 32 godziny
  • Zarządzanie projektem 32 godziny
  • Ewaluacja projektów 16 godzin
  • Aktualizacja stron internetowych 16 godzin

Zajęcia warsztatowe dla pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym:

  • Warsztaty przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu
  • Warsztaty pracy z osobami wykluczonymi społecznie
  • Wyjazdy studyjne