Zapraszamy do udziału w nowym projekcie „Nauczmy się pomagać”!

11 września 2008

Fundacja Ekspert-Kujawy  w Inowrocławiu realizuje kolejny projekt, którego celem jest  wzmocnienie organizacji pozarządowych z terenu Kujaw i Pałuk, zajmujących się  problematyką wykluczenia społecznego.

Fundacji Ekspert-Kujawy  w Inowrocławiu realizuje kolejny projekt, którego celem jest  wzmocnienie organizacji pozarządowych z terenu Kujaw i Pałuk, zajmujących się  problematyką wykluczenia społecznego w zakresie:

 • zaktywizowanie oraz przygotowanie organizacji do pozyskiwania znaczących;
 • środków na ich działalność statutową;
 • podniesienie efektywności zarządzania organizacjami przez szkolenia i doradztwo;
 • poprawa efektywności pracy osób pracujących z osobami wykluczonymi społecznie;
 • nawiązanie współpracy organizacji pozarządowych.

Projekt obejmuje swoim działaniem 5 powiatów: inowrocławski, mogileński, żniński, aleksandrowski, radziejowski.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • pracowników  organizacji pozarządowych;
 • wolontariuszy;
 • przyszłych współpracowników  organizacji pozarządowych;
 • studentów  resocjalizacji, socjologii, psychologii, pedagogiki.

Program szkoleń obejmuje:

 • Tworzenie projektów;
 • Partnerstwo w organizacjach pozarządowych;
 • Zarządzanie projektem;
 • Ewaluacja projektu;
 • Aktualizacja stron internetowych;
 • Zajęcia warsztatowe dla pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • Wyjazdy studyjne.

Pierwszy nabór uczestników do  projektu w miesiącach wrześniu i październiku!

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach VII Priorytetu Narodowej Strategii Spójności Kapitał Ludzki, działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, poddziałanie 7.2.1.” Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowany pod nadzorem  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefon: (0-52) 357 62 15

mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl