Opis projektu

1 kwietnia 2014

 
 

Fundacja Ekspert-Kujawy realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Stawiam na edukację – pilotażowy program doradczy z zakresu podnoszenia kompetencji i podwyższania kwalifikacji mieszkańców powiatu aleksandrowskiego”. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy na temat możliwości dalszej edukacji formalnej oraz pozaformalnej, a także zmotywowanie beneficjentów do permanentnego uczenia się. Uczestnikami projektu są osoby dorosłe, zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji i podwyższeniem kwalifikacji, zamieszkałe na terenie powiatu aleksandrowskiego, z wykształceniem średnim bądź niższym, które w okresie przystąpienia do projektu nie posiadają statusu osoby uczącej się. Zostaną oni objęci wsparciem indywidualnym doradcy edukacyjnego (brokera), będą uczestniczyć w spotkaniach grupowych z przedstawicielami placówek edukacyjnych, a także Targach Edukacyjnych. Projekt jest realizowany od 01.01.2014r. do 30.06.2015r. Wnioskodawcą jest Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego