Poradnictwo indywidualne

28 kwietnia 2014

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
W dniach 9, 18, 24, 25 kwietnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążku, przy ul. Rynkowej 6a, 87-721 Raciążek, odbyły się spotkania …  

 

W dniach 9, 18, 24, 25 kwietnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążku, przy ul. Rynkowej 6a, 87-721  Raciążek, odbyły się spotkania w ramach poradnictwa indywidualnego. Uczestnicy, dla których w fazie wstępnej opracowano dalszą strategię kształcenia skorzystali średnio z 4 godzin poradnictwa indywidualnego.

 

W ramach spotkań uczestnicy mieli możliwość przeanalizowania dotychczasowej swojej kariery zawodowej, zbadania swoich predyspozycji zawodowych, uzdolnień, a także porozmawiania o trudnościach, z którymi się borykają, a które utrudniają im kontynuowanie nauki bądź dokształcanie się. Razem z doradcą mieli możliwość zastanowienia się jak sobie radzić z tymi trudnościami.

Na podstawie zebranych informacji w trakcie pierwszych godzin spotkań, doradcy edukacyjni opracowywali zindywidualizowane oferty edukacyjne dla każdego uczestnika, które podczas kolejnego spotkania były szczegółowo omawiane, a także nanoszone były poprawki według wskazań uczestników. Nasi doradcy edukacyjni motywowali uczestników do dalszej edukacji, a w szczególności do podjęcia choćby próby jej kontynuowania lub uzupełniania, pomimo pojawiających się trudności (w szczególności natury finansowej, lokalizacyjnej, czasowej).  

 

        

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego