Zapraszamy do udziału w projekcie Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej

25 września 2008

Jesteś przedsiębiorczy?  Myślisz o własnym biznesie?  Jesteś studentem lub absolwentem do 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych?  Zapraszamy Cię do udziału w projekcie Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej!

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie, pobierz ankietę zgłoszeniową, wydrukuj i  wypełnij ją. 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.1 " Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw". Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.