Konferencja inaugurująca projekt Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej

29 października 2008


Dnia 29 października Fundacja Ekspert-Kujawy z Inowrocławia zorganizowała w auli Wydziału Zarządzania w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy konferencję promocyjną rozpoczynającą realizację projektu „Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej”.

Projekt ten skierowany jest do studentów oraz absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych. W projekcie przewidziano m.in. szkolenia, warsztaty, konsultacje oraz wyjazdy studyjne przygotowujące do otwarcia działalności gospodarczej.

Program konferencji obejmował:

  • prezentacja działalności Fundacji Ekspert-Kujawy – Tadeusz Osowiecki Fundacja Ekspert-Kujawy
  • prezentację działań przewidzianych w projekcie – Jarosław Napierała Fundacja Ekspert-Kujawy
  • prezentację Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości działającego przy Wydziale Zarządzania w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – Maciej Andrzejewski WSG w Bydgoszczy
  • prezentację działań Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wspierających przedsiębiorczość akademicką – Roman Różański PUP w Inowrocławiu
  • wsparcie przedsiębiorczości akademickiej przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu – Sebastian Kujawa OWP w Inowrocławiu
  • wystąpienia przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces

Na konferencję oprócz samych zainteresowanych uczestnictwem w projekcie przybyli także przedstawiciele świata biznesu, władz miasta i powiatu, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość.

Rekrutacja do projektu nadal trwa!

Bliższe informacje i zapisy:

Fundacja Ekspert-Kujawy

Ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

Tel. (052) 357-62-15

fundacja@ekspert-kujawy.pl

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć.

Projekt Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.