Opis projektu

27 stycznia 2009

Pojekt „Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach”, realizowany jest w partnerstwie z Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich w Nakle n/Notecią. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem  Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Toruniu.

Celem projektu jest  podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, zamieszkujących obszary wiejskie, miejsko – wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców z powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego.

W ramach projektu odbędą się:
Szkolenia z zakresu:
– Florystyka i zdobienie przedmiotów;
– Sprzedawca hurtowni z obsługą komputera i kas fiskalnych;
– Wizaż i zdobienie paznokci;
– Obsługa wózków widłowych z wymianą butli gazowych;
– Spawacz w metodzie 111;
– Spawacz w metodzie 135;
 Warsztaty psychologiczno – doradcze w tym tworzenie Indywidualnego Planu Działania;
 Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz Pośrednictwo pracy.

Do udziału w projekcie zapraszamy:
 Osoby bezrobotne, a w szczególności:
– kobiety powracające lub po raz pierwszy wchodzące na rynek pracy;
– osoby o niskim i zdezaktualizowanym wykształceniu.

W ramach projektu zwracane będą koszty dojazdu oraz wypłacany będzie dodatek szkoleniowy.